Nieuwe Boer Smaller File Size
5 G usage 2

Het gebruik van 5G

5G brengt beduidende mogelijkheden tot innovatie met zich maar roept ook veel vragen op bij de bevolking. Wat betreft innovatie kan men stellen dat de industrie (met name de automobielsector), de gezondheidszorg, transport, smart cities, smart buildings en smart workplaces de 5G-evolutie sterk zullen voelen.

Deze impact brengt bij een deel van de bevolking echter veel vragen met zich mee waarop dit platform tracht een antwoord te geven.

5 G usage 3

Veelgestelde vragen

Meer vragen?

5G staat voor de vijfde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. 5G zal 4G (of de huidige vierde generatie mobiele telecommunicatienetwerken) opvolgen. Aan de hand van deze vijfde generatie kunnen we de mogelijkheden van de huidige netwerken van de vierde generatie uitbreiden.

  • 5G is sneller dan 4G.
  • Er komt extra capaciteit bij dankzij het gebruik van bijkomend spectrum in de 700MHz- en 3600MHz-banden. Aan de hand van die extra capaciteit worden nieuwe toepassingen mogelijk.
  • Er is een snellere reactietijd, tot op de milliseconde, zodat je sneller antwoord krijgt op je verstuurde data.
  • Er kunnen meer gebruikers tegelijk op het netwerk.
  • De verbindingen zullen stabieler en betrouwbaarder zijn.
  • Er kunnen meer verschillende objecten worden aangesloten, zoals sensoren.
  • Het is makkelijker om toestellen draadloos met elkaar te verbinden.

5G verschilt in essentie niet van de 4G-technologie: in beide gevallen gaat het om het draadloos verzenden en ontvangen van data via radiogolven. 5G maakt meer capaciteit mogelijk omdat deze technologie enerzijds efficiënter werkt, en anderzijds ook gebruik maakt van nieuwe frequentiebanden. In een eerste fase zijn dit banden tussen 3400 MHz en 3800 MHz.
Doordat een groot aantal bijkomende frequenties wordt gebruikt in de nieuwe frequentiebanden, kunnen er meer data worden verstuurd. 5G zal die signalen gerichter en efficiënter verzenden, dankzij specifieke, zogeheten slimme antennes die de stralen hoofdzakelijk in de richting van de gewenste gebruiker bundelen.